กำหนดการแถลงข่าว

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้สัญลักษณ์โภชนาการอย่างง่าย”

ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

บูธ 73-74 งาน TCN 2015

วันที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2558 เวลา 11.00-12.00 น.

11:00 น.นักข่าวลงทะเบียนรับของที่ระลึกที่ บูธ 73-74
11:30 น.พิธีกรกล่าวต้อนรับ
11:30 น.แถลงรายละเอียดและวัตถุประสงค์โครงการ โดย ดร.ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ ผู้อำนวยการสำนักอาหาร อย. และประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการใช้สัญลักษณ์โภชนาการอย่างง่าย ภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ
13:45 – 14:00 น.ถ่ายภาพหมู่ / ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน
14:00 น.ปิดแถลงข่าว