กลุ่มอาหารมื้อหลัก

กลุ่มเครื่องดื่ม

กลุ่มเครื่องปรุงรส

กลุ่มผลิตภัณฑ์นม

กลุ่มอาหารกึ่งสำเร็จรูป

กลุ่มขนมขบเคี้ยว

กลุ่มไอศกรีม

กลุ่มไขมันเเละน้ำมัน 

กลุ่มขนมปัง