ข่าวดี UPDATE ล่าสุด ปี 2563!!!
สำหรับผู้ประกอบการขอขยายระยะเวลาการขอขึ้นทะเบียนรับรอง

สัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” ฟรี!!!!!

ปี-63_ฟรีค่าธรรมเนียม-

Update ; ข้อมูล 12 ธันวาคม 2562

NEW!!! แจ้งปรับเปลี่ยนเกณฑ์กลุ่มเครื่องดื่ม

**ประกาศคณะอนุกรรมการอ้างอิงฉบับอื่นๆ ตามลิงค์*http://healthierlogo.com/%e0%b8%81%e0%b8%8e%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87/
Update ; ข้อมูล วันที่ 26-11-62

ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ”
มีการเปลี่ยนฉลากเเละวางขายในท้องตลาด
Update ถึงเดือนธันวาคม 2562

Update ; ข้อมูล วันที่ 9-1-63

ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียน
สำหรับผู้ประกอบการทุกท่าน
ค่าธรรมเนียมการสมัครฟรี ถึง 31 ธันวาคม 2563

Info2-01

หมายเหตุ สามารถดาวโหลดใบสมัครได้ตามลิงค์ http://healthierlogo.com/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1/ 

Update ข้อมูล 25 ธันวาคม 2562

Update !!!!
กิจกรรมประชาสัมพันธ์

ข้อมูล ; ณ วันที่ 20.2.61

ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม สถานที่
1 12-14 ก.พ. 61 09.00-16.30 น. ประชุมเชิงปฏิบัติการ อย.น้อย ภาคกลาง ณ โรงแรมโกลเด้น ชะอำ เพชรบุรี
2 9-มี.ค.-61 08.00-16.00 น. งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม ชั้น 1 โรงแรมเดอะ
สุโกศล กรุงเทพฯ
3 23-25 มี.ค. 61 08.30-16.30 น. งานประชุมประจำปี 2561 สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย โรงแรมเดอะ เบิร์กลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

New !!!!! PPT ประชุม ผปก. ปี พ.ศ. 2561
ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

  • สามารถดาวโหลด PPT การดำเนินงานปี 2560-2561 ที่ผ่านมา                                     กด Dowload
  • สามารถดาวโหลด PPT การดำเนินงานประชาสัมพันธ์ ปี 2560-2561 ที่ผ่านมา           กด Dowload
  • สามารถดาวโหลด PPT Plan โครงการปี 2561-2562                                                      กด Dowload
  • สามารถดาวโหลด PPT ภาพผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสัญลักษณ์โภชนาการ (ถึงตุลาคม 61) กด Dowload