ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ”
มีการเปลี่ยนฉลากเเละวางขายในท้องตลาด
Update ถึงเดือนสิงหาคม 2562

Update ; ข้อมูล วันที่ 10-9-62

ข่าวดี UPDATE ล่าสุด!!!
สำหรับผู้ประกอบการขอขยายระยะเวลาการขอขึ้นทะเบียนรับรอง

สัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” ฟรี!!!!!

ขยายเวลา-ถึง-31-ธันวาคม-62-

Update ; ข้อมูล 7 มกราคม 2562

ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียน
สำหรับผู้ประกอบการทุกท่าน
ค่าธรรมเนียมการสมัครฟรี ถึง 29 ธันวาคม 2562

Info2-01

หมายเหตุ สามารถดาวโหลดใบสมัครได้ตามลิงค์ http://healthierlogo.com/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1/ 

Update ข้อมูล 18 ธันวาคม 2560

Update !!!!
กิจกรรมประชาสัมพันธ์

ข้อมูล ; ณ วันที่ 20.2.61

ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม สถานที่
1 12-14 ก.พ. 61 09.00-16.30 น. ประชุมเชิงปฏิบัติการ อย.น้อย ภาคกลาง ณ โรงแรมโกลเด้น ชะอำ เพชรบุรี
2 9-มี.ค.-61 08.00-16.00 น. งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม ชั้น 1 โรงแรมเดอะ
สุโกศล กรุงเทพฯ
3 23-25 มี.ค. 61 08.30-16.30 น. งานประชุมประจำปี 2561 สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย โรงแรมเดอะ เบิร์กลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

New !!!!! PPT ประชุม ผปก. ปี พ.ศ. 2561
ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

  • สามารถดาวโหลด PPT การดำเนินงานปี 2560-2561 ที่ผ่านมา                                     กด Dowload
  • สามารถดาวโหลด PPT การดำเนินงานประชาสัมพันธ์ ปี 2560-2561 ที่ผ่านมา           กด Dowload
  • สามารถดาวโหลด PPT Plan โครงการปี 2561-2562                                                      กด Dowload
  • สามารถดาวโหลด PPT ภาพผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสัญลักษณ์โภชนาการ (ถึงตุลาคม 61) กด Dowload