UPDATE!!!
ข่าวดีสำหรับผู้ประกอบการต่อระยะเวลาการขอขึ้นทะเบียนรับรอง
สัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” ฟรี!!!!!เลือนเวลา 18-12-60 (ลดขนาด)

Update ; ข้อมูล 18 ธันวาคม 2560

ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียน
สำหรับผู้ประกอบการทุกท่าน
ค่าธรรมเนียมการสมัครฟรี ถึง 29 ธันวาคม 2561

Info2-01

หมายเหตุ สามารถดาวโหลดใบสมัครได้ตามลิงค์ http://healthierlogo.com/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1/ 

Update ข้อมูล 18 ธันวาคม 2560

ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ”
มีการเปลี่ยนฉลากเเละวางขายในท้องตลาด
Update เดือนมกราคม 2561

Update ; ข้อมูล วันที่ 26.1.61

UpDate!!!
ประกาศคณะอนุกรรมการพัฒนาเเละส่งเสริมการใช้สัญลักษณ์โภชนาการอย่างง่าย 

1. ประกาศคณะอนุกรรมการฯ เรื่อง เกณฑ์สารอาหารหรือคุณค่าทางโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” ของอาหารเเต่ละกลุ่ม Update 31-5-60!!!!!!
**หมายเหตุ กลุ่มอาหารมื้อหลัก มีการแก้ไขเกณฑ์ดังประกาศคณะอนุกรรมการฯ (ฉบับที่ 2)**

2. ประกาศคณะอนุกรรมการฯ เรื่อง เกณฑ์สารอาหารหรือคุณค่าทางโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” ของอาหารเเต่ละกลุ่ม  (ฉบับที่ 2) Update 31-5-60!!!!!!

3. ประกาศคณะอนุกรรมการฯ เรื่อง กำหนดรูปแบบสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” Update 11-1-60!!!!!!

ประกาศฯกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 373) สามารถดูได้ตามลิงค์ http://healthierlogo.com/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87/

Update ; ข้อมูล 31 พฤษภาคม 2560

Update !!!! กิจกรรมประชาสัมพันธ์

ข้อมูล ; ณ วันที่ 5-9-60

ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

เวลา

กิจกรรม

สถานที่

1

10-ส.ค.-60

09.00-16.00 น.

งานอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครู เรื่องการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อสุขภาพสุขภาพที่ดีด้วยสัญลักษณ์โภชนาการและ ฉลาก GDA เพื่อป้องกันโรคอ้วนและ NCDs ครั้งที่ 1

ณ ห้องประชุมสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยฯ กรุงเทพฯ

2

15-ส.ค.-60

10.00-16.30 น.

งานประชาสัมพันธ์และเก็บข้อมูลการรับรู้และทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ”

ห้างโลตัส สาขาศาลายา

16-ส.ค.-60

ห้างโลตัส สาขาสุขุมวิท 50 (อ่อนนุช)

17-ส.ค.-60

ห้างโลตัส สาขารัตนาธิเบศร์

18-ส.ค.-60

ห้างโลตัส สาขาบางกระปิ

3

17-ก.ย.-60

09.00-16.00 น.

งานอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครู เรื่องการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อสุขภาพสุขภาพที่ดีด้วยสัญลักษณ์โภชนาการและ ฉลาก GDA เพื่อป้องกันโรคอ้วนและ NCDs ครั้งที่ 2

ณ ห้องประชุมสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยฯ กรุงเทพฯ

4

19-ก.ย.-60

08.30-13.00 น.

กิจกรรมวันนักกำหนดอาหาร ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด “บทบาทนักกำหนดอาหารในโรงพยาบาลตำรวจยุค 4.0”

โรงพยาบาลตำรวจ กรุงเทพฯ

5

30-ก.ย.-60

05.00-08.30 น.

งานเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่นเดย์ มินิมาราธอน ครั้งที่ 3 “วิ่งด้วยใจ”

สวนรถไฟ จตุจักร

กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารที่พิจารณา
รับรองสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ”

logo มื้อหลัก - แก้ ORlogo เครื่องปรุงรสlogo เครื่องดื่มlogo ผลิตภัณฑ์นม

อาหารกึ่งสำเร็จรูป ขนมขบเคี้ยว - ภาษาไทย 2 logo ไอศกรีม Logo - ไขมันเเละน้ำมัน

Update ; 12-7-60