0001

กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ใบคำขอรับบริการขึ้นทะเบียนสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” ได้ที่ลิงก์ดาวน์โหลดด้านล่างนี้ กรุณากรอกรายละเอียดในใบสมัครด้วยตัวบรรจงเเละอ่านเงื่อนไขการสมัครให้ครบถ้วน เมื่อกรอกใบสมัครเเละอ่านรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครที่ครบถ้วนมาที่ E-mail ; info.thaihealthier@gmail.com หรือสามารถนำมาส่งได้ด้วยตนเองที่ “หน่วยรับรองสัญลักษณ์โภชนาการ ทางเลือกสุขภาพ” สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล ชั้น 1 

**สามารถสอบถามเพิ่มเติ่มได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 0-2800-2380 ต่อ 163 หรือ 081-978-0806 คุณวราลี (มุก)**

ใบคำขอรับบริการขึ้นทะเบียนสัญลักษณ์โภชนาการ "ทางเลือกสุขภาพ"

Update ; 21-9-64

หมายเหตุ: หลังจากที่บริษัทของท่านได้รับเเจ้งผลจากทางหน่วยรับรองฯ ว่าผลิตภัณฑ์ของท่านผ่านเกณฑ์เเละอนุญาตให้ใช้ ตราสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” เเล้วนั้น กรุณาโอนเงินขำระค่าธรรมเนียมเเละส่งหลักฐานกลับมาช่องทางเดิมที่ท่านส่งใบสมัคร หลังจากนั้นทางหน่วยรับรองฯ จะดำเนินการออกใบรับรองให้กับผลิตภัณฑ์ของท่านเเละจัดส่งให้ท่านตามช่องทางที่ท่านเเจ้งไว้ในใบสมัคร

**สำหรับผู้ที่สมัครก่อน 31 ธันวาคม 2564 ฟรีค่าธรรมเนียม**

อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมปกติ

  • 10,000 บาท/1 ผลิตภัณฑ์/3 ปี

โอนเงินเข้าบัญชี “ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศาลายา”

ชื่อบัญชี “รับรองขึ้นทะเบียนสัญลักษณ์โภชนาการอย่างง่าย”

เลขที่บัญชี 316-404421-1

Update ; วันที่ 29-6-64

แบบฟอร์มส่งกลับใบคำขอ

ชื่อ-สกุล ผู้ส่งผลิตภัณฑ์*

Email*

วัน/เวลา ที่ชำระเงิน*

จำนวนเงินที่โอน*

หลักฐานการโอนเงิน*

แนบใบคำขอฯ*