ในวันที่ 28 มีนาคม 2559 มีงาน Food Focus Thailand ROADMAP 34 : New Product Ideas Edition ณ ห้อง Jupiter Room 11-13 Challenger Hall, IMPACT นนทบุรี ซึ่งงานนี้ได้จัดขึ้นในทุกปี ภายในงานมีการจัดสัมมนาให้ความรู้ไอเดียไหม่ให้ผู้เข้าร่วมประชุม เเละบริเวณหน้างานมีการจัดบูธของภาคเอกชนต่างๆ เเละภาครัฐ ซึ่งได้ร่วมจัดบูธโดยการให้ความรู้ เรื่อง สัญลักษณ์โภชนาการ (Healthier Logo) ให้ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร นักโภชนาการอาหาร และนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) ที่มาเข้าร่วมประชุมสัมมนา