หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาสัญลักษณ์โภชนาการอย่างง่าย
ตามประกาศคณะอนุกรรมการพัฒนาเเละส่งเสริมการใช้สัญลักษณ์โภชนาการอย่างง่าย
เรื่อง เกณฑ์สารอาหารหรือคุณค่าทางโภชนาการ
ที่ใช้ประกอบการพิจารณารับรองการเเสดงสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” อาหารเเต่ละกลุ่ม 

กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารว่าง