ในวันที่  8 มิถุนายน 2559 ทาง ผศ.ดร.วันทนีย์ เกรียงสินยศ ได้ให้สัมภาษณ์ใน”รายการคุยกับหมอ” สถานีโทรทัศน์ TNN2 ให้ข้อมูลสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” เพื่อให้ผู้บริโภคทานอาหารลดหวาน มัน เค็ม ป้องกันโรค NCDs สามารถติดตามชมได้ออกอากาศในวันเสาร์ฺ เวลา 20.30-21.30 น.