ในวันที่  8 มิถุนายน 2559 ทาง ผศ.ดร.วันทนีย์ เกรียงสินยศ ได้ให้สัมภาษณ์ใน”รายการคนไทยไม่ทิ้งกัน” สถานีโทรทัศน์ True Vision 2 ให้ข้อมูลสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” เพื่อให้ผู้บริโภคทานอาหารลดหวาน มัน เค็ม ป้องกันโรค NCDs สามารถติดตามชมได้ออกอากาศในวันอาทิตย์ เวลา 10.00-10.30 น.