ตารางกิจกรรมประชาสัมพันธ์สัญลักษณ์โภชนาการ

Update ; 21-8-61

วัน/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม สถานที่
11-ก.ย.-58 12.00-14.00 น. พิธีลงนามการแถลงข่าวบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างมหิดลกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
19-ต.ค.-58 8.00-16.00 น. งาน 90 ปี อารี วัลยะเสวี ปฐมคณบดี ปูชนียบุคคล ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
21-23 ต.ค. 2558 8.00-16.00 น. งาน TCN 2015 โรยัลพารากอนฮอลล์ สยามพารากอน
30-ต.ค.-58 8.00-17.00 น. Food focus Thailand Roadmap33 : Drinking edition ห้องจูปิเตอร์11-13 อิมแพค เมืองทองธานี
4-พ.ย.-58 8.00-17.00 น. สัมมนาวิชาการ เรื่อง ข้อเสนอองค์การอนามัยโลกเพื่อลดพลังงานจากน้ำตาลในอาหารประจำวัน ห้องประชุมโรงแรมอมารี แอร์พอร์ท ดอนเมือง กรุงเทพฯ
6-7 พ.ย. 2558 8.30-16.00 น. งานมหิดลวิชาการ 2558 Open house MU 2558 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม
8-พ.ย.-58 9.00-12.00 น. วิ่งสู่ชีวิตใหม่ “Thai Health Day 10K Run 2015” หน้ากระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ
14-พ.ย.-58 8.30-13.00 น. การอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการอนุญาตให้รวดเร็วโดยการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ  ณ ห้องประชุม โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ จ.เชียงใหม่
14-พ.ย.-58 8.30-13.00 น. การประชุมสัมมนา แนวทางการดำเนินงานของ สสจ. และแผนการดำเนินงานในการตรวจประเมินสถานที่ผลิตและสุ่มเก็บตัวอย่างนมโรงเรียนร่วมกับ สสจ. และกรมปศุสัตว์ ณ ห้องประชุม โรงแรมเมอร์เคียว จ.เชียงใหม่
 8 ธ.ค. 2558 9.30-12.00 น. บรรยายพิเศษสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” ณ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม
15-ธ.ค.-58 8.30-13.00 น. การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหารทั่วประเทศ (Mobile Unit for Food Safety) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
18-20 ธ.ค. 2558 8.30-16.30 น. งานวันสังคมสุขใจ ครั้งที่ 2 สวนสามพราน ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม
12-ม.ค.-59 8.30-13.00 น. การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การควบคุมกำกับและส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์” (Regulation and Enhancing on Industry) ห้องประชุมกลุ่มเงินทุนหมุนเวียน 1
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
4-มี.ค.-59 9.30-12.00 น. ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและส่งเสริมการแสดงสัญลักษณ์โภชนาการ (Healthier Logo) ห้องประชุมไมด้า 2
โรงแรมไมด้า จังหวัดนนทบุรี
9-มี.ค.-59 9.30-12.00 น. สัมมนาวิชาการเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสัญลักษณ์โภชนาการ (Healthier Logo) แก่เจ้าหน้าที่สำนักโภชนาการ กรมอนามัย ห้องประชุมอุทัย ชั้น 5 ณ สำนักโภชนาการ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี
11-12 มี.ค. 2559 9.00-16.00 น. ประชุมวิชาการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปี พ.ศ. 2559 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพไทยสู่ความปลอดภัย ก้าวไกลอย่างยั่นยืน ห้อง Ballroom โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ
18-มี.ค.-59 9.00-17.30 น. งาน Food Focus Thailand ROADMAP 34 : New Product Ideas Edition ห้อง Jupiter Room 11-13 Challenger Hall, IMPACT
25 มี.ค. 2559 9.00-17.00 น. งาน FoSTAT สัมมนา เรื่อง “ฉลากโภชนาการและการใช้ Healthier Logo ตามกฎหมายอาหารไทย” ห้องบุหลันพิทักษ์พล ณ อาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
28 มี.ค. 2559 9.30-12.00 น. ท่านรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
25-27 เม.ย. 2559 9.30-16.30 น. งานประชุมประจำปี 2559 สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย โรงแรมเดอะ เบิร์กลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ
19-พ.ค.-59 08.30-12.00 น. ประชุมหารือแนวทางและแผนการประชาสัมพันธ์สัญลักษณ์โภชนาการ (Healthier Logo) พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อรองรับการขยายผลการบังคับใช้ฉลากโภชนาการอย่างง่ายในการขยายผล ณ ห้องSapphire 2-3
ชั้น 3 โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
9-10 มิ.ย.-59 09.00-16.00 น. ประชุมวิชาการ “สานพลังประชารัฐ พัฒนาผักผลไม้ปลอดภัย” ห้อง Ballroom โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ
16-19 มิ.ย.-59 10.00-20.00 น. Healthcare ปี 2016 สร้างสุขผู้สูงวัย ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต กรุงเทพฯ
28 มิ.ย. 59 16.00-16.45 น. จัดนิทรรศการ (ภาษาอังกฤษ) ในงานประชุมเชิงปฏิบัติการ SEAR-ProLead ณ ห้องประชุม 413 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.
12 ก.ค. 59 08.30-14.00 น. Roadshow1#กิจกรรมงาน อย.น้อย จังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2559 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
1 ส.ค. 59 08.00-14.30 น. Roadshow 2#กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำ อย.น้อย จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2559 ณ โรงแรมสระบุรีอินน์
1 ส.ค. 59 8.00-14.00 น. “มหิดล – วันแม่” ประจำปี พ.ศ. 2559 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นครปฐม
26 ส.ค. 59 9.00-17.30 น. Food Focus Thailand ROADMAP 36 : Drinking Edition ห้อง Jupiter Room 11-13 Challenger Hall, IMPACT นนทบุรี
31 ส.ค. 59 10.00-15.00 น. แถลงข่าวเปิดตัวสัญลักษณ์โภชนาการ ต้านโรคNCDs ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร 3
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
6-8 ก.ย. 59 9.00-17.30 น. Roadshow3#โมบายสงขลา ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2559 “ก้าวที่มั่นคง สู่สังคมสุขภาพที่ยั่งยืน” ณ ศูนย์นานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา
13-14 ก.ย. 59 9.00-14.30 น. ประชุมวิชาการ NCD FORUM 2016 “ร่วมกันดูแลไต เชื่อมโยงไทย ดูแลโรคเรื้อรัง” ณ โรงแรมมิลาเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
18-20 ต.ค. 59 9.00-14.30 น. งานประชุมโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 (TCN 2016) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
16-18 ธ.ค. 59 9.00-17.00 น. งาน วันสังคมสุขใจ ครั้งที่ 3 ณ บริเวณสวนสามพราน นครปฐม
26 ม.ค. 60 13.00-17.00 น. งานประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เรื่อง “ฉลากทางเลือกสุขภาพ ทางเลี่ยงโรคเริ้อรัง” ณ เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่
11-12 ก.พ. 60 10.00-16.00 น. งานประชาสัมพันธให้ความรู้ เรื่อง สัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8-15 มี.ค. 60 10.00-20.00 น. เปิดตัวสัญลักษณทางเลือกสุขภาพ ลดหวาน มัน เค็ม ณ ท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ต สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า
10 มี.ค. 60 09.00-16.00 น. งานประชุมใหญ่สามัญประจำปีและประชุมวิชาการ สมาคมเบาหวานแห่งประเทศไทย โรงแรมแมนดาริน สามย่าย ชั้น 1 ห้อง A,B
12 มี.ค. 60 09.00-16.00 น. กิจกรรมวันไตโลก ภายใต้คำขวัญ “อ้วนกลมระทมไต” ณ Atrium zone ชั้น 1 ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ
24 ก.พ. 60 09.00-16.00 น. อย. ห่วงใย พระสงฆ์บริโภคปลอดภัยไกลโรค NCDs หอประชุม 2 ชั้น 1 อาคารหอประชุม มวก. 48 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา
15 ก.พ. 60 09.00-16.00 น. ชั้น 2 อาคารศูนย์วิปัสสนากรรมฐานนานาชาติ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร
6 เม.ย. 60 09.00-16.00 น. โรงเรียนพุทธธรรม วัดชลประทานรังสฤษฏ์ พระอารมหลวง จ.นนทบุรี
29-31 มี.ค. 60 09.00-16.00 น. การประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
24-26 เมย. 60 09.00-16.30 น. งานประชุมประจำปี 2560 สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย โรงแรมเดอะ เบิร์กลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ
24 พ.ค. 60 09.00-16.30 น. อบรม เรื่องสร้างเสริมปัญญา พัฒนาสุขภาพ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร
1 มิ.ย. 60 09.00-12.00 น. การประชุมคณะทำงานดำเนินงานและติดตามมาตรการที่มิใช่ภาษีเพื่อการบริโภคน้ำตาลที่เหมาะสม สำหรับคนไทย ครั้งที่ 2/2560 ห้องประชุมนรพัฒน์ อาคาร 2 ชั้น 3 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จ. นนทบุรี
6 มิ.ย. 60 13.00-16.30 น. สัมมนา “ฉลากโภชนาการ  1.0 สู่ Thailand 4.0” ห้องรวงข้าว ชั้น 2 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
15 มิ.ย. 60 09.00-12.00 น. เสวนา เรื่อง “ภาษีความหวานกับการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรม” งานแสดงสินค้า PROPAK ASIA 2017 ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
16 มิ.ย. 60 09.00-16.30 น. อบรมแกนนำ อย.น้อย ในโรงเรียน จังหวัดนครราชสีมา ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ สาธารณสุขจังหัดนครราชสีมา
29 มิ.ย. 60 09.00-16.30 น. งาน HW Net Forum#3 ณ ห้องประชุม B1 อาคารเรียนและปฎิบัติการรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
5 พ.ค. 60 09.00-16.30 น. โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการเครือข่าย อย.น้อย เข้มแข็ง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมลี้ลอย สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
18 พ.ค. 60 09.00-16.30 น. งานประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนความรู้การดำเนินงานเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวานในพื้นที่ โรงแรมมารวย การ์เด้น
21 พ.ค. 60 09.00-16.30 น. งานประชุมโภชนาการสัญจรภาคเหนือ ครั้งที่ 1 “อาหารและโภชนาการที่ของคนไทยภาคเหนืออย่างยั่งยืน” โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม จังหวัดเชียงราย
26-27 ก.ค. 60 13.00-14.30 น. งานประชุม 4 ทศวรรษ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม จังหวัดกรุงเทพฯ
10-ส.ค.-60 09.00-16.00 น. งานอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครู เรื่องการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อสุขภาพสุขภาพที่ดีด้วยสัญลักษณ์โภชนาการและ ฉลาก GDA เพื่อป้องกันโรคอ้วนและ NCDs ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยฯ กรุงเทพฯ
15-ส.ค.-60 10.00-16.30 น. งานประชาสัมพันธ์และเก็บข้อมูลการรับรู้และทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” ห้างโลตัส สาขาศาลายา
16-ส.ค.-60 ห้างโลตัส สาขาสุขุมวิท 50 (อ่อนนุช)
17-ส.ค.-60 ห้างโลตัส สาขารัตนาธิเบศร์
18-ส.ค.-60 ห้างโลตัส สาขาบางกระปิ
15-ส.ค.-60 09.00-16.00 น. งานแล็บประชารัฐ “เลข อย.อาหาร ของ่ายได้ไว” จังหวัดเพชรบุรี ณ โรงแรมรอยัล ไดมอน ห้องนพรัตน์ แกรนบอลรูม จังหวัดเพชรบุรี
17-ก.ย.-60 09.00-16.00 น. งานอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครู เรื่องการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อสุขภาพสุขภาพที่ดีด้วยสัญลักษณ์โภชนาการและ ฉลาก GDA เพื่อป้องกันโรคอ้วนและ NCDs ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยฯ กรุงเทพฯ
19-ก.ย.-60 08.30-13.00 น. กิจกรรมวันนักกำหนดอาหาร ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด “บทบาทนักกำหนดอาหารในโรงพยาบาลตำรวจยุค 4.0” โรงพยาบาลตำรวจ กรุงเทพฯ
21-ก.ย.-60 09.00-16.00 น. งานแล็บประชารัฐ “เลข อย.อาหาร ของ่ายได้ไว”  จังหวัดชลบุรี ณ โรงแรม The Tide Resort
ห้องแปซิฟิก ชั้น 1
23-25 ก.ย.-60 10.00-21.00 น. งาน ประชาสัมพันธ์ต้นแบบสถานประกอบการแม่ข่ายผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่ายขนาดกลางและขนาดย่อม (Primary GMP) ปีงบประมาณ 2560 ณ Aline park hall ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
30-ก.ย.-60 05.00-08.30 น. งานเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่นเดย์ มินิมาราธอน ครั้งที่ 3 “วิ่งด้วยใจ” สวนลุมพินี กรุงเทพฯ
10-12 ต.ค.-60 09.00-16.30 น. ประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 11 หัวข้อเรื่อง “อาหารเพื่อชีวิต : Healthy Diet for Life” ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
บางนา กรุงเทพมหานคร
18-ต.ค.-60 09.00-14.00 น. ประชุมหารือแนวทางและแผนการดำเนินงานกับผู้ประกอบการ
เรื่อง สัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ”(Healthier Choice) ประจำปี 2560
ณ ห้องประชุม Sapphire ชั้น 3 โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี
10-พ.ย.-60 08.30-16.30 น. งาน Food Focus Thailand ROADMAP 41 DRINKING Edition ห้อง Jupiter Room Challenger Hall, IMPACT
14-พ.ย.-60 09.00-16.00 น. งานแล็บประชารัฐ “ดีเดย์ SMEs ยกพลเข้าเเล็บ”  จังหวัดอุดรธานี  โรงแรมประจักษ์ตรา อุดรธานี
14-พ.ย.-60 09.00-16.00 น. งานแล็บประชารัฐ “ดีเดย์ SMEs ยกพลเข้าเเล็บ”  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ณ บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
14-ธ.ค.-60 09.00-16.30 น. ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพและเสริมทักษะด้านโภชนาการ การดูแลผู้สูงอายุตลอดช่วงชีวิตและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับภาคีเครือข่าย” ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร
15-17 ธ.ค. 60 09.00-16.30 น. วันสังคมสุขใจ ครั้งที่ 4 ณ สวนสามพราน นครปฐม
26-ธ.ค.-60 13.00 น. อย.ส่งความสุขกระเช้าปีใหม่ ปี 2561 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน
26-ธ.ค.-60 14.30 น. ณ ห้างบิ๊กซี ซุปเปอร์มาร์เก็ต สาขาติวานนท์
28-ธ.ค.-60 11.00 น. ณ ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต เซ็นทรัล สาขาแจ้งวัฒนะ
28-ธ.ค.-60 13.00 น. ห้างแมคโคร สาขาแจ้งวัฒนะ
29-ธ.ค.-60 10.30 น. ห้างโลตัส สาขารัตนาธิเบศร์
11-12 ม.ค. 61 09.00-16.30 น. ประชุมวิชาการ “ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 อย่างมั่นใจกับผักผลไม้สดปลอดภัยตลอดห่วงโซ่” ณ ห้องเพชรไพลิน ชั้น 11 โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ โฮเทล (สุขุมวิท 20) กรุงเทพฯ
12-14 ก.พ. 61 09.00-16.30 น. ประชุมเชิงปฏิบัติการ อย.น้อย ภาคกลาง ณ โรงแรมโกลเด้น ชะอำ เพชรบุรี
23-มี.ค.-61 13.00-18.00 น. งาน SMART สูงวัยอย่างสง่า ณ ลานกิจกรรม เซ็นทรัลศาลายา
9-มี.ค.-61 08.00-16.00 น. งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม ชั้น 1 โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ
13-14 มี.ค.61 08.30-17.00 น. Regional seminar “Divers of Consumer Food Choice” ณ โรงแรม Holiday Inn
24 มี.ค. 61 05.00-18.00 น. กิจกรรมวิ่ง “Nestlé Family Fun Run 2018” ณ สวนลุมพินี
25 มี.ค. 61 04.30-10.00 น. กิจกรรมวิ่ง “Healthy Lifestyle Run” ครั้งที่ 1 จ.เชียงใหม่ ณ สวนอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่
22 เม.ย. 61 04.30-10.00 น. กิจกรรมวิ่ง “Healthy Lifestyle Run” ครั้งที่ 2 จ. ระยอง สวนศรีเมือง จ. ระยอง
13 พ.ค. 61 04.30-10.00 น. กิจกรรมวิ่ง “Healthy Lifestyle Run” ครั้งที่ 3 จ. หาดใหญ่ ณ สวนสาธารณะหาดใหญ่
16 พ.ค. 61 13.00-16.00 น. กิจกรรม “สบส. เช็คอิน” ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี
2 มิ.ย. 61 04.30-10.00 น. กิจกรรมวิ่ง “Healthy Lifestyle Run” ครั้งที่ 4 จ. ขอนแก่น ณ สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง
จ. ขอนแก่น
20-22 มิ.ย. 61 8.30-16.00 น. การประชุมวิชาการ 50 ปี แพทยสภา จ.นนทบุรี ณ อิมแพค ฟอรัม เมือง-ทองธานี จังหวัดนนทบุรี
22 มิ.ย. 61 10.00-21.00 น. แถลงข่าวเปิดตัวเครื่องดื่มทางเลือกเพื่อสุขภาพใหม่ของ Café Amazon ณ ลานกิจกรรม B ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว ชั้น 1 กรุงเทพมหานคร
27 มิ.ย. 61 และ 29 มิ.ย. 61 8.30-16.30 น. การอบรมยกระดับสินค้า SMEs ประเภทอาหาร ในหัวข้อ “SMEs 4.0 next to be Millionaire”  ณ จังหวัดตรัง และ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องนครา บอลรูม 2 โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง และห้องศรีวิชัย โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
4 ก.ค. 61 8.30-16.30 น. กิจกรรมเชิงปฏิบัติการเครือข่าย อย.น้อย เข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ 2561 จ.บุรีรัมย์ ณ ห้องลี้ลอย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
7 ก.ค. 61 8.30-16.30 น. กิจกรรมไทยพีบีเอส พื้นที่แห่งการเรียนรู้ ครั้งที่ 3 ตอน กินให้รู้ อยู่ให้เป็น ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (สำนักงานใหญ่) จังหวัดกรุงเทพฯ
18-20 ก.ค. 61 9.00-18.00 น. งาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 ศูนย์แสดงสิน้คาและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี
19-ก.ค.-61 08.30-15.30 น. งานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเด็กไทยแก้มใส ณ ห้องประชุม 201 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
29 ก.ค. 61 04.30-10.00 น. กิจกรรมวิ่ง “Healthy Lifestyle Run” ครั้งที่ 5 จ. กรุงเทพฯ ณ สวนหลวง ร.9
9 ส.ค. 61 08.30-16.00 น. การอบรมยกระดับสินค้า SMEs ประเภทอาหาร ในหัวข้อ “SMEs 4.0 next to be Millionaire”
ณ จังหวัดระยอง
ณ ห้องประชุมเกาะแก้ว โรงแรมคลาสสิค คามิโอ
จังหวัดระยอง