ตารางกิจกรรมประชาสัมพันธ์สัญลักษณ์โภชนาการ

วัน/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม สถานที่
วันที่ 6-7 พ.ย. 2558 8.30-16.00 น. งานมหิดลวิชาการ 2558 Open house MU 2558 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม
วันที่ 8 พ.ย. 2558 9.00-12.00 น. วิ่งสู่ชีวิตใหม่ “Thai Health Day 10K Run 2015” หน้ากระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ
วันที่ 4 พ.ย. 2558 8.00-17.00 น. การอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการอนุญาตให้รวดเร็วโดยการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ ห้องประชุมโรงแรมอมารี แอร์พอร์ท ดอนเมือง กรุงเทพฯ
วันที่ 14 พ.ย. 2558 8.30-13.00 น. การประชุม สสจ. จังหวัดเชียงใหม่ ห้องประชุม โรงแรมเมอร์เคียว จ.เชียงใหม่
วันที่ 8 ธ.ค. 2558 9.30-12.00 น. บรรยายพิเศษสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” ณ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม
วันที่ 15 ธ.ค. 2558 8.30-13.00 น. การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหารทั่วประเทศ (Mobile Unit for Food Safety) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
วันที่ 18-20 ธ.ค. 2558 8.30-16.30 น. งานวันสังคมสุขใจ ครั้งที่ 2 สวนสามพราน ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม
วันที่ 12 ม.ค. 2559 8.30-13.00 น. การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การควบคุมกำกับและส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์” (Regulation and Enhancing on Industry) ห้องประชุมกลุ่มเงินทุนหมุนเวียน 1
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
วันที่ 4 มี.ค. 2559 9.30-12.00 น. ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและส่งเสริมการแสดงสัญลักษณ์โภชนาการ (Healthier Logo) ห้องประชุมไมด้า 2
โรงแรมไมด้า จังหวัดนนทบุรี
วันที่ 9 มี.ค. 2559 9.30-12.00 น. สัมมนาวิชาการเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสัญลักษณ์โภชนาการ (Healthier Logo) แก่เจ้าหน้าที่สำนักโภชนาการ กรมอนามัย ห้องประชุมอุทัย ชั้น 5 ณ สำนักโภชนาการ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี
วันที่ 11-12 มี.ค. 2559 9.00-16.00 น. ประชุมวิชาการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปี พ.ศ. 2559 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพไทยสู่ความปลอดภัย ก้าวไกลอย่างยั่นยืน ห้อง Ballroom โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ
วันที่ 18 มี.ค. 2559 9.00-17.30 น. งาน Food Focus Thailand ROADMAP 34 : New Product Ideas Edition ห้อง Jupiter Room 11-13 Challenger Hall, IMPACT
วันที่ 25 มี.ค. 2559 9.00-17.00 น. งาน FoSTAT สัมมนา เรื่อง “ฉลากโภชนาการและการใช้ Healthier Logo ตามกฎหมายอาหารไทย” ห้องบุหลันพิทักษ์พล ณ อาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
วันที่ 28 มี.ค. 2559 9.30-12.00 น. ท่านรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
วันที่ 25-27 เม.ย. 2559 9.30-16.30 น. งานประชุมประจำปี 2559 สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย โรงแรมเดอะ เบิร์กลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ
วันที่ 9-10 มิถุนายน 2559 8.30- 16.30 น. งานประชุมวิชาการ ” สานพลังประชารัฐ พัฒนาผักผลไม้ปลอดภัย” ห้องบอลรูม โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ
วันที่ 16-19 มิถุนายน 2559 10.00-20.00 น. งานมติชน HealthCare 2016 สร้างสุขผู้สูงวัย ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต กรุงเทพฯ
วันที่ 28 มิถุนายน 2559 16.00-17.00 น. จัดนิทรรศการ (ภาษาอังกฤษ) ในงานประชุมเชิงปฏิบัติการ SEAR-ProLead ณ ห้องประชุม 413 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.
วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 08.30-16.00 น. กิจกรรมจัดนิทรรศการให้ความรู้ อย.น้อย  จังหวัดเพชรบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
วันที่ 1 สิงหาคม 2559 08.30-12.00 น. งานมหิดลวันแม่ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม
วันที่ 1 สิงหาคม 2559 08.30-16.00 น. กิจกรรมจัดนิทรรศการให้ความรู้ อย.น้อย  จังหวัดสระบุรี โรงแรมสระบุรีอินน์
วันที่ 26 สิงหาคม 2559 9.00-17.30 น. Food Focus Thailand ROADMAP 36 : Drinking Edition ห้อง Jupiter Room 11-13 Challenger Hall, IMPACT นนทบุรี
วันที่ 31 สิงหาคม 2559 10.00-15.00 น.  แถลงข่าวเปิดตัวสัญลักษณ์โภชนาการ ต้านโรคNCDs ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร 3
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 6-8 กันยายน 2559 9.00-17.30 น. Roadshow3#โมบายสงขลา ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2559 “ก้าวที่มั่นคง สู่สังคมสุขภาพที่ยั่งยืน” ณ ศูนย์นานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา
วันที่ 13-14 กันยายน 2559 9.00-14.30 น. ประชุมวิชาการ NCD FORUM 2016 “ร่วมกันดูแลไต เชื่อมโยงไทย ดูแลโรคเรื้อรัง” ณ โรงแรมมิลาเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร