งาน Healthcare ปี 2016 สร้างสุขผู้สูงวัย จัดขึ้นในทุกปีเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงวัยรักสุขภาพ ภายในงานมีการลงทะเบียนเพื่อตรวจร่ายการจากโรงพยาบาลต่างๆ เเละมีการจัดขายสินค้าเพื่อสุขภาคจากภาคเอกชนต่างๆ เข้าร่วมมากมาย เเละในส่วนของภาครัฐได้มีหลายหน่วยงานจัดให้ความรู้เรื่องสุขภาพต่างๆ เเละมีการจัดกิจกรรมเพื่อเเจกของรางวัลให้เเก่ผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งงานนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารเเละยา (อย.) ได้ให้ความรู้เรื่องสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” ด้วย ซึ่งมีผลตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคที่เข้าร่วมงาน