งานเเถลงข่าวสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” ต้านโรค NCDs จัดขึ้นในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 โดยภายในงานมีพิธีการเปิดตัวสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” โดยได้รับเกรียติจาก ศ.คลีนิก นพ. โชคชัย เมธีไตรรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล และ นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานร่วม โดยมี นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และ ศ.เกียรติคุณ แพทย์หญิง คุณสาคร ธนมิตร์ ประธานมูลนิธิส่งเสริมโภชนาการฯ เข้าร่วมเป็นสักขีพยานด้วย ภายในงานมีการมอบใบประกาศนีย์บัตร์จำนวน 21 บริษัท เเละมีการออกบูธของบริษัท โดยนำผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองมาชิมฟรีจำนวน 18 บูธ