งานประชุมวิชาการ “สานพลังประชารัฐ พัฒนาผักผลไม้ปลอดภัย” ได้มีการจัดขึ้นในวันที่ 9-10 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงเเรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร โดยการประชุมวิชาการครั้งนี้ได้มีรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ภานในห้องประชุมมีการเเสดงวีดีทัศน์เเละอภิปรายความรู้เกี่ยวกับผักผลไม้ เเละนอกจากนี้ยังได้มีการจัดบูธให้ความรู้การตรวจผักผลไม้ปลอกสารพิษ ห้องสมุดเคลื่อนที่ให้ความรู้เเก่เกษตรกร เเละให้ความรู้สัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ ได้มีผู้เข้าร่วมประชุมที่ให้ความสนใจเเละเข้ามาร่วมกิจกรรมมากมาย