คลิป VDO

วิธีการดาวน์โหลดคลิปเพื่อนำไปเผยเเพร่ประชาสัมพันธ์ สามารถทำได้ง่ายๆ ดังนี้
1. กดเล่น VDO ที่จะโหลด
2.คลิ๊กขวาที่ VDO
3. เลือกดาวน์โหลด VDO เป็น…
4. บันทึก VDO เป็นอันเสร็จสิ้น

คลิปลดหวาน มัน เค็ม
Full Version 

คลิปลดหวาน มัน เค็ม
Version 50s