งานประชุมหารือเเนวทางเเละแผนการประชาสัมพันธ์สัญลักษณ์โภชนาการกับผู้ประกอบการ ได้จัดขึ้นในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ โรงเเรมริชมอนด์ โดยมีท่านเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารเเละยาเป็นประธานในการเปิดงาน ซึ่งการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อขอความคิดเห็นเเละข้อเสนอเเนะของภาครัฐเเละเอกชนในการร่วมการประชาสัมพันธ์สัญลักโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ”