ในวันที่ 28 มีนาคม 2559 ท่านรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขได้เดินทางมาเยี่ยมชมและฟังความคืบหน้างานภายใต้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา บริเวณด้านหน้าห้องประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารเเละยาได้จัดบูธแสดง Application Oryor Smart เป็น App ที่ให้ความรู้ในผลิตภัณฑ์ การขึ้นทะเบียนยาเครื่องสำอาง และบูธให้ความรู้เรื่องสัญลักษณ์โภชนาการ