ในวันที่ 25 มีนาคม 2559 งาน FoSTAT สัมมนา เรื่อง “ฉลากโภชนาการและการใช้ Healthier Logo ตามกฎหมายอาหารไทย” ณ อาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ทางเจ้าหน้าที่หน่วยรับรองได้มีการเข้าร่วมจัดบูธบริเวณหน้างาน เพื่อให้ความรู้สัญลักษณ์โภชนาการกับผู้ประกอบการเเละผู้เข้าร่วมงาน ภายในบูธมีการเล่นเกมชิงรางวัลประกอบกับการให้ความรู้ ไปด้วย